Studentkårens största supporter: den erfarna chefen Gunilla

Gunilla Zettergren och Anna Olsenius utanför Örebro studentkår.

Örebro studentkår har något som många andra vill ha - en erfaren chef som stöttar den unga styrelsen. I sju år har Gunilla Zettergren varit mentor och bollplank åt studentkåren.

De som väljs till landets studentkårers presidier är ofta unga och ambitiösa, med viljan att skapa en bra studietid för lärosätets studenter. De har ett stort och viktigt uppdrag och kan behöva vägledning i olika frågor, som exempelvis arbetsmiljö, arbetsgivaransvar, samarbete och gruppdynamik.

– Jag är med i flera av Sveriges Förenade studentkårers nätverk och när vi pratar om gruppdynamik och arbetsgivarfrågor känner jag verkligen att vi har en tillgång i Gunilla, säger Anna Olsenius, ordförande för Örebro studentkår.

Gunilla Zettergren har lång erfarenhet av att vara chef och interkonsult inom grupputveckling, ledarskaps- och arbetsgivarfrågor. När hon avslutade sin tjänst som chef på universitetets ledningsstab för att gå i pension fick hon frågan om hon ville bli mentor och bollplank till medarbetarna på studentkårens presidium och kansli. Frågan kom från dåvarande kårordförande som ville ge medarbetarna stöd i att skapa en bra arbetsmiljö utifrån bland annat gruppdynamik och arbetsbelastning.

Sedan dess har hon arbetat ett antal timmar i månaden. Där hennes främsta uppdrag är att vara ett stöd till presidiet som bollplank och mentor när det gäller arbetsgivarfrågor, grupputveckling och ledarskap. Hon träffar också kårstyrelsen och kårfullmäktige för att prata om grupp- och ledarskapsutveckling om det efterfrågas. Det är studentkårens ordförande och presidium som avgör hur mycket och om de vill anlita henne.

– Jag har varit mentor under sju år. Inför varje nytt presidium ställer jag frågan till ordförande om de vill fortsätta att använda mig. Det är jag jättenoga med så att man inte bara ärver uppdraget, säger Gunilla Zettergren.

När ett nytt presidium väljs till ett verksamhetsår blir det en ny arbetsgrupp som tillsammans ska utforma sitt uppdrag från kårstyrelsen och samarbeta med anställda medarbetare på studentkårens kansli. Gunilla Zettergrens långa erfarenhet om hur en grupp fungerar och vad som händer i gruppens dynamik när människor ska samarbeta hjälper studentkåren att förstå och aktivt prata och arbeta med frågorna. Hon är en neutral part som alla kan vända sig till för att bolla tankar och idéer om hur en bra arbetsmiljö skapas och hjälper medarbetarna vid behov att avgränsa sitt uppdrag för att undvika för hög arbetsbelastning. Allt utifrån vad studentkåren har för frågor och behov.

– Jag träffar presidiet kontinuerligt under året för att stämma av hur arbetet fungerar och är en resurs de kan bolla frågor med, säger Gunilla Zettergren.

Det är viktigt för både Anna Olsenius och Gunilla Zettergren att Gunilla Zettergren inte är ett facit som berättar hur studentkåren ska agera i olika frågor utan att hon är ett bollplank.

– Men om det är konkreta saker som arbetsgivarfrågor som vi inte har koll på så är Gunilla ett facit. Men när det är andra frågor vi vill bolla är hon en person med erfarenhet, genom henne kommer vi på svaren själva, säger Anna Olsenius.

– Det är jättekul när jag träffar det här presidiet så ser jag att gruppen fungerar och vi pratar om frågor som gäller studenterna och universitetet, säger Gunilla Zettergren.

– Och det är så det ska vara, det är faktiskt vårt uppdrag, säger Anna Olsenius.

Text och foto: Anna Asplund