Pedagogiskt samarbete om AI i högre utbildning

Två kvinnor och två män samtalar vid ett bord. Det är datorer och papper på bordet.

Minha Park, pedagogisk utvecklare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Geir Gunnlaugsson, pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet, Lars Larsson, universitetslektor vid Umeå universitet och Lovisa Håkansson, pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet arbetade tillsammans vid nätverksträffen.

Över 60 pedagogiska utvecklare från närmare 30 lärosäten träffades på Örebro universitet för att få inspiration och möjlighet att prata om och arbeta med artificiell intelligens (AI) i utbildningen.

Vill du veta mer om modulerna eller projektet kontakta Högskolepedagogiskt centrum.  

Minha Park, Lovisa Håkansson, Lars Larsson och Geir Gunnlaugsson deltog under nätverksträffen som hade temat ”Kunskap och bedömning i en tid med AI”. De tycker att det är bra att få möjlighet att träffas för att nätverka och höra hur andra lärosäten jobbar med AI. En annan fördel är att nätverksträffen är fysisk och ger möjlighet att jobba koncentrerat med frågorna kring AI, men det behövs mer tid.

– AI är både enkelt och svårt, det är stora frågor som vi behöver vända och vrida på. Tiden på nätverksträffen räcker inte riktigt till, men det är bra att träffas för att kunna samtala ostört, säger Lars Larsson.

– Det har varit bra föreläsningar. Korta och bra presentationer som vi har fått lyssna på och ta del av. Det var också bra att vi fick använda Mentimeter för att ställa frågor, säger Minah Park.

Nätverksträffen – ett samarbete

Det är den andra nätverksträffen som anordnas i ett samarbete mellan Örebro universitet och Göteborgs universitet inom ramen för ”Wallenberg AI and Transformative Technologies Education Development program” (WASP-ED). WASP-ED är ett projekt upprättat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för att Sverige ska ligga i framkant.

– Genom nätverksträffen vill vi samla högskolepedagogiska center för att driva kunskapsutvecklingen inom AI, säger Thomas Hillman, professor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet och delprojektledare i WASP-ED.

– Vi arbetar med lärarna för studenterna och det är viktigt att vi hjälper lärarna att utvecklas i det pedagogiska arbetet med AI, säger Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och delprojektledare i WASP-ED.  

Thomas Hillman och Kristin Ewins är delprojektledare för ett av sex delprojekt inom WASP-ED som handlar om att kompetensutveckla lärare för att få in AI som verktyg och innehåll i högre utbildning.

Tre män och två kvinnor står tillsammans på rad.

Thomas Hillman, professor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet och delprojektledare i WASP-ED, Mattias von Feilitzen, pedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitet, Johan Petersson pedagogisk utvecklare vid Örebro universitet, Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och delprojektledare i WASP-ED och Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare vid Örebro universitet, var arrangörer för nätverksträffen.

Fem moduler som ska hjälpa lärarna

Inom delprojektet har Mattias von Feilitzen, Petronella Ekström och Johan Petersson arbetat fram fem moduler om utbildning i AI. Tanken är att lärare ska kunna använda materialet i modulerna för att utveckla hur de arbetar med AI i undervisningen och examinationer. Under nätverksträffen fick deltagarna möjlighet att bekanta sig med och testa två av modulerna.

Deltagaren Arnold Pears är intresserad av modulerna för att se hur lärosätet kan integrera dem i sina resurser för att stötta lärarna i hur de kan använda AI i undervisningen och utbilda studenterna att använda AI.

– Det är värdefullt att träffa kollegor, vi står inför samma utmaningar när det gäller AI. Jag vill få koll på innehållet i modulerna för att dra nytta det i vår kontext, säger han.

Arnold Pears.

Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande vid Kungliga tekniska högskolan.

För Lena Dafgård har nätverksträffen inneburit att hon har fått möjlighet att diskutera AI i både formella och informella sammanhang. Hon vill använda modulerna i sitt arbete som pedagogisk utvecklare vid Högskolan i Dalarna.

– Det är viktigt att lärarna kommer över tröskeln och prövar AI för att se vad som händer. Modulerna är ett material som kan användas av lärarna och det är otroligt värdefullt, säger hon.

Lena Dafgård.

Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare med inriktning digital kompetens vid Högskolan i Dalarna.

Text och foto: Anna Asplund