This page in English

Åsa Granlund

Tjänstetitel: Evenemangssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303032

Rum: E2109

Åsa Granlund

Om Åsa Granlund

Åsa Granlund är evenemangssamordnare vid Örebro universitet och arbetar med stöd till universitetets institutioner, avdelningar och ledning vid större möten och evenemang. 

Åsa har sin bakgrund inom mötesindustrin som projektledare för större kongresser, mässor och utställningar.  

 

Akademisk högtid 2022

Åsa är delprojektledare och ansvarar för Populärvetenskapliga föreläsningar som är en del av Akademisk högtid. Örebro universitets nya professorer, doktorer och hedersdoktorer håller föreläsningar i olika ämnen som lockar tusentals besökare. 


Entreprenörskap och innovation vid högskola och universitet

Under 2020 och 2021 arbetade Åsa tillsammans med Markus Klinton vid Örebro universitet med ett uppdrag att främja och samordna entreprenörskap vid högskolor och universitet. Uppdraget var finansierat av Tillväxverket och pågick till och med 30 juni 2021.


Akademisk högtid 2020

Åsa var delprojektledare och kvalitetssäkrade banketten med gestaltning, teknik och underhållning.


HSS 2019 - Högskola och samhälle i samverkan

Åsa var projektledare för HSS, Högskola och Samhälle i Samverkan. Det är en nationell konferens som arrangeras vartannat år av olika värdlärosäten. Syftet är att belysa och diskutera hur samverkan mellan akademin och samhället i stort kan stärkas.

Den 8-10 maj 2019 samlades 350 representater från lärosäten, regioner, kommuner och näringsliv i Örebro för konferensen Högskola och Samhälle i samverkan, HSS.
Läs en av nyhetsartiklarna här


Örebro universitet firar 20 år

Under 2019 var Åsa projektmedarbetare för universitetets tjugoårsfirande som universitet. Ett firande som pågick hela året tillsammans med våra studenter, vår personal och hela regionen.
Läs mer om 20-årsjubileumet här