This page in English

Christina Sundqvist

Befattning: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

E-post: Y2hyaXN0aW5hLnN1bmRxdmlzdDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: K2107

Christina Sundqvist

Om Christina Sundqvist

Christina Sundqvist arbetar som ekonom med placering på Restaurang- och hotellhögskolan, RHS. Rollen innebär att, med kvalificerat ekonomiskt utrednings- och beredningsarbete, utgöra ett stöd till i synnerhet institutionsledning samt institutionens enhetschefer, studierektorer, ämnesansvariga och projektansvariga. Som ekonom vid RHS arbetar Christina Sundqvist bland annat med: 

  • Institutionens budget, prognos och bokslut
  • Att ta fram budgetar för externfinansierade projekt och uppdragsutbildningar
  • Ekonomifrågor som berör institutionen
  • Uppföljning av institutionens ekonomi
  • Uppföljningar av forskningsprojekt till projektansvariga och ämnesansvariga
  • Ekonomisk rådgivning i samband med forskningsansökningar
  • Redovisning, uppföljning och slutredovisning av externfinansierade projekt
  • Rådgivning till såväl institutionsledning som institutionens övriga anställda i diverse ekonomifrågor

Christina Sundqvist har även ett uppdrag som administativ samordnare på Campus Grythyttan.