This page in English

Inger Wätterbjörk

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301065

Rum: P2245

Inger Wätterbjörk

Forskningsämne

Om Inger Wätterbjörk

Inger Wätterbjörk är legitimerad sjuksköterska, legitimerad barnmorska, medicine doktor i omvårdnad och universitetslektor i ämnet omvårdnadsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

Forskningsinriktning

Inger Wätterbjörk disputerade 2014 vid Örebro universitet med en avhandling som fokuserade på information och beslut kring fosterdiagnostik - "Couples' experiences of an information model about prenatal screening. Decision-making and satisfaction"

Avhandlingens fokuserade på fosterdiagnostik i form av KUB-test som infördes 2008 inom Region Örebro län. Ingers avhandling visar att gravida kvinnors med partners beslut om att delta eller inte i KUB-test är flerdimensionellt och påverkas av olika synsätt. Beslutet om att delta eller inte var för de flesta par en ganska okomplicerad process medan en mindre grupp upplevde beslutet som komplext. Flertalet var i efterhand också nöjda med sitt beslut.

Ingers fortsatta forskning handlar om hur personal, som informerar om och utför fosterdiagnostik, ser på vilka möjligheter den gravida kvinnan med partner har att fatta ett autonomt beslut om fosterdiagnostik.

Undervisning

Inger undervisar och handleder inom sjuksköterskeutbildning på både grund och avancerad nivå.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2015). Decision-making process of prenatal screening described by pregnant women and their partners. Health Expectations, 18 (5), 1582-1592.
Wätterbjörk, I. , Sahlberg-Blom, E. , Nilsson, K. & Blomberg, K. (2015). Reasons for declining extended information visit on prenatal screening among pregnant women and their partners. Prenatal Diagnosis, 35 (12), 1232-1237.
Nordin Olsson, I. , Wätterbjörk, I. & Blomberg, K. (2014). Registered nurses’ perception of their professional role regarding medication management in nursing care of the elderly. Journal of Nursing Education and Practice, 4 (2), 153-161.
Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2012). Pregnant women's and their partners' perception of an information model on prenatal screening. Prenatal Diagnosis, 32 (5), 461-466.
Wätterbjörk, I. , Häggström-Nordin, E. & Hägglund, D. (2011). Provider strategies for contraceptive counselling among Swedish midwives. British journal of midwifery, 19 (5), 296-301.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Wätterbjörk, I. (2014). Couples' experiences of an extended information visit about prenatal screening: decision making and satisfaction. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Manuskript