This page in English

Jill Widén

Tjänstetitel: Timlärare Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Jill Widén

Om Jill Widén

Jill Widén undervisar i klassisk tvärflöjt.

JIll Widén fick sin utbildning vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet för professor Gérard Schaub och Anders Jonhäll, och har också genomgått internationella studier för Andreas Blau (Berlin) och Manuela Wiesler (Wien). Utbildningen avslutades med solistdiplom 2006.

Jill är verksam som orkester- och kammarmusiker runtom i Sverige bland annat med återkommande uppdrag i Svenska kammarorkestern, Östgötamusiken och på Wermland opera. Som kammarmusiker arbetar hon främst med den experimentella flöjtkvartetten 40f  som gjort sig kända på den nutida konstmusikscenen för att beställa och uruppföra musik med inslag av elektronik, rörelse och poesi av framför allt kvinnliga svenska tonsättare, samt som inspiatörer för unga flöjtister.

il undervisar även vid Kävesta folkhögskola.