This page in English

Kristina Lexell

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301092

Rum: L2455

Kristina Lexell

Om Kristina Lexell

Arbetsområden

- administrativt stöd till forskning och forskarutbildning inom psykologi 

- administrativt stöd till forksningssamordning på institutionen

- administrativt stöd till forskningsmiljöer, forskargrupper och enskilda forskare knutna till institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.