This page in English

Linda Arnell

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303859

Rum: L2304

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Linda Arnell

Linda Arnell är genusvetare och disputerad i socialt arbete (2019). Hon arbetar som postdoktor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete sedan 2019.

Forskning 

Arnells forskning rör barns och ungas utsatthet och relationer, med ett särskilt intresse för frågor som rör kön/genus, våld och emotioner.

Undervisning 

Arnell undervisar på Socionomprogrammet, huvudsakligen med handlening av fördjupningsarbeten och uppsatser på c-nivå.

 

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Silfver, E. , Jacobsson, M. , Arnell, L. , Bertilsdotter-Rosqvist, H. , Härgestam, M. , Sjöberg, M. & Widding, U. (2018). Classroom bodies: Affect, body language, and discourse when schoolchildren encounter national tests in mathematics. Gender and Education.

Doktorsavhandlingar

Arnell, L. (2019). Tjejers våld, Våldets tjejer: En diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Arnell, L. (2017). Narrating family: Talk about a troublesome girlhood within the Swedish context. I: Bodil Formark, Heta Mulari, Myry Voipio, Nordic girlhoods: new perspectives and outlooks (ss. 161-178). . Palgrave Macmillan.