This page in English

Linda Arnell

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303859

Rum: L2304

Linda Arnell

Forskningsämne

Om Linda Arnell

Fil.dr. Linda Arnell är genusvetare och disputerad i socialt arbete (2019). Hon arbetar som forskare vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete sedan 2019.

Forskning 

Arnells forskning rör barns och ungas utsatthet, relationer och livssituationer, med ett särskilt intresse för frågor som rör kön/genus, våld och emotioner.

För närvarande är fokus för Arnells forskning på projektet "Artikel 19: Vad en vistelse vid skyddat boende betyder för våldsutsatta barn".

Undervisning

Arnell undervisar på Socionomprogrammet, huvudsakligen med undervisning på kurserna Teorier och metoder i socialt arbete och Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt samt handledning av kandidatuppsatser.

Pågående samarbeten och forskningsnätverk

Ledamot i styrgruppen för forskningsnätverket FlickForsk! – Nordic network for Girlhood Studies. (www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/forskning/flickforsk/ alternativt: www.facebook.com/FlickForsk)

Ledamot inom det internationella forskningsnätverket IGSA – International Girlhood Studies Association. (https://girls-studies.org)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Silfver, E. , Jacobsson, M. , Arnell, L. , Bertilsdotter-Rosqvist, H. , Härgestam, M. , Sjöberg, M. & Widding, U. (2020). Classroom bodies: Affect, body language, and discourse when schoolchildren encounter national tests in mathematics. Gender and Education, 32 (5), 682-696.

Doktorsavhandlingar

Arnell, L. (2019). Tjejers våld, Våldets tjejer: En diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Vogel, M. A. & Arnell, L. (2021). (How) Can You Live Like a Girl? Summing up Differences and Similarities. I: Maria A Vogel; Linda Arnell, Living like a girl: Agency, social vulnerability and welfare measures in Europe and beyond (ss. 243-248). New York: Berghahn Press.
Arnell, L. & Vogel, M. A. (2021). Introducing the Lives of Girls in a European Context and Beyond: Agency, Social Vulnerability and Welfare Measures. I: Maria A Vogel; Linda Arnell, Living like a girl: Agency, social vulnerability and welfare measures in Europe and beyond (ss. 1-12). New York: Berghahn Press.
Arnell, L. (2020). Våldsutsatta barns trygghetsskapande strategier. I: Malin Rönnblom, Ida Linander och Linda Sandberg, (O)tryggt? Texter om makt, plats och motstånd (ss. 196-210). Stockholm: Premiss förlag.
Arnell, L. (2017). Narrating family: Talk about a troublesome girlhood within the Swedish context. I: Bodil Formark, Heta Mulari, Myry Voipio, Nordic girlhoods: new perspectives and outlooks (ss. 161-178). . Palgrave Macmillan.

Konferensbidrag

Arnell, L. (2020). Skyddade liv: Barns erfarenheter av skyddat boende. Konferensbidrag vid Tredje Nationella Barnavårdsvårdskonferensen, Stockholm, Sweden, (digitalt), December 1-2, 2020.
Arnell, L. (2016). Creative methods, sensitive talk and ethical issues : Experiences from a research project on girls’ and young women’s violence. Konferensbidrag vid Producing Girlish Knowledge – Nordic summer school on creative methods in girlhood studies and girl work, Helsinki, Finland, August 23-26, 2016.
Formark, B. , Mitchell, C. , Mulari, H. , Smith, A. , Zdravomyslova, O. , Brännström Öhman, A. & Arnell, L. (2016). Girlhood in the Global North : Towards Comparative Dialogues Roundtable. Konferensbidrag vid International Girls' Studies Association Inaugural Conference (IGSA 2016), Norwich, England, April 7-9, 2016.
Arnell, L. , Rönnbäck, J. , Andersson Vogel, M. & Milles, K. (2016). Gränslandsflickor: Samhällsvetenskaplig forskning om samtida ung femininitet. Konferensbidrag vid g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering / g16 - Boundaries, mobility and mobilization, Linköping, Sweden, November 23-25, 2016.
Arnell, L. (2015). Narrating family : Talk about a troublesome girlhood within the Swedish context. Konferensbidrag vid Contemporary Youth, Contemporary Risk - Journal of Youth Studies Conference, Copenhagen, Denmark, March 30 - April 1, 2015.
Arnell, L. (2014). Girls’ Violence. Konferensbidrag vid g16 conference: Challenging Power – National Conference for Gender Research, Umeå, Sweden, November 26–28, 2014.
Formark, B. , Arnell, L. , Brännström Öhman, A. , Karlsson Sjögren, Å. , Mulari, H. , Strömbäck, M. & Österholm, M. (2014). Nordisk flickforskning: Kunskap och kritik på tröskeln till tweenieåldern. Konferensbidrag vid Challenging Power – National Conference for Gender Research, Umeå, Sweden, November 26–28, 2014.

Samlingsverk (redaktör)

Vogel, M. A. (ed.) & Arnell, L. (ed.) (2021). Living like a girl: Agency, social vulnerability and welfare measures in Europe and beyond. New York: Berghahn Press.