Cambridge Core

Tidskrifter inom främst samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora. På plattformen finns även tillgång till ett fåtal e-böcker.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan