Cinahl with Full Text

Omfattande databas för hälso- och sjukvårdsområdet.

Ger referenser och i många fall även fulltext till artiklar inom ämnesområden som omvårdnad, arbetsterapi, biomedicin, audiologi, alternativa behandlingsformer, logopedi, fysioterapi mm.


Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan