This page in English

Utskrift, kopiering och tryckeritjänster

För att skriva ut och kopiera använder du eduPrint som är universitetets utskriftstjänst. Välj bland alternativen nedan beroende på om du är student eller allmänhet.

Repro är universitetets tryckeri. Här finns bland annat kompendieförsäljning och universitetets avhandlingar till försäljning.