This page in English

Välkommen till Örebro universitetsbibliotek!

För att kunna använda många av bibliotekets tjänster behöver du först ha registrerat dig som student vid Örebro universitet. Vid registreringen får du ett ORU-konto som bland annat används för att logga in på bibliotekets datorer, boka grupprum och för att nå våra databaser och e-böcker hemifrån.

Bildkollage med två svartvita foton i bakgrunden och en öd triangel med texten "Lär när du är här. Snabba tips som hjälper dig i dina studier."

Lär när du är här

Lär när du är här är en serie korta evenemang riktat till dig som student.

Hand som håller i ett Universitetskort

Universitetskortet

På studenttjänster aktiverar du universitetskortet som lånekort. Du får kortet på Introduktionen eller hämtar det på Studentcentrum eller på biblioteket.

Två studenter står vid varsin dator

Hitta böcker och tidskrifter

I Primo hittar du våra böcker, tidskrifter, artiklar och mer därtill. Du hittar lättast hit från startsidan på oru.se/ub

En hand håller en bok vid en utlåningsautomat

Låna böcker

Du lånar den bok du vill ha i våra utlåningsautomater. Kurslitteratur kan lånas 7 dagar och övriga böcker 21 dagar.

Bok med två papper på ett bord

Reservera en bok

Om en bok är utlånad kan du reservera den. Sök efter boken i Primo, logga in och klicka på "Reservation" under "Reservationsalternativ".

Foto taget på huvudbiblioteket utifrån

Öppettider

Våra öppettider varierar beroende på vilket bibliotek du vill besöka därför har vi samlat våra öppettider på en sida.

Dator och en kopp kaffe som står på ett bord

Distansstudent?

Om du studerar på distans är det bra att veta att du har tillgång till speciell service för distansstudenter.