This page in Swedish

Research projects

Framgångsfaktorer i evidensbaserad praktik med barn med eller i riskzonen för normbrytande beteende med specifikt fokus på betydelsen användning av strukturerade bedömningsinstrument . Ett forskningsprogram.

About this project

Project information

Project status

Completed

Contact

Henrik Andershed

Research subject

Research funding bodies

  • The National Board of Health and Welfare