This page in English

Forskningsprojekt

Framgångsfaktorer i evidensbaserad praktik med barn med eller i riskzonen för normbrytande beteende med specifikt fokus på betydelsen användning av strukturerade bedömningsinstrument. Ett forskningsprogram.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Detta projekt finansieras av Socialstyrelsen och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) och består av tre delstudier. Studierna syftar dels till att vetenskapligt följa upp det av IMS och SKL ledda projektet Pinocchio II, som startar i februari 2008 och dels till att vetenskapligt testa de strukturerade bedömningsinstrument ESTER och EARL. Fokus ligger övergripande på att identifiera framgångsfaktorer i evidensbaserad praktik med barn med eller i riskzonen för normbrytande beteende, med specifikt fokus på betydelsen användning av strukturerade bedömningsinstrument.

Programmet är anpassat till en doktorand och passar som ett licentiatprojekt (antagning som licentiatkandidat med målet licentiatexamen) där Studie 1 och 2, som de specificerats nedan, genomförs. Det finns därefter sannolikt möjlighet till förlängning till ett doktorandprojekt, där även Studie 3 genomförs enligt beskrivning nedan, om fortsättning önskas från uppdragsgivaren (Socialstyrelsen, IMS) och finansiering finns.

Det övergripande syftet med de två planerade vetenskapliga arbetena eller studierna är att identifiera framgångsfaktorer i evidensbaserad praktik med barn med eller i riskzonen för normbrytande beteende, med specifikt fokus på betydelsen av att använda evidensbaserade, strukturerade bedömningsinstrument. Datainsamlingar för båda studierna påbörjas i början av 2008.

Finansiärer

  • Socialstyrelsen