Sepsis i fokus

Bild på en logga

I Sverige drabbas 40 000 av sepsis, eller blodförgiftning, varje år och var femte överlever inte. Ändå vet vi väldigt lite om hur sjukdomen uppkommer.

I Sverige drabbas 40 000 av sepsis, eller blodförgiftning, varje år och var femte överlever inte. Ändå vet vi väldigt lite om hur sjukdomen uppkommer. Detta är inte unikt för Sverige då minst 11 miljoner människor runt om i världen dör varje år i sepsis. Trots detta är kännedomen om sjukdomen sepsis fortfarande låg hos befolkningen. Det faktum att tidig igenkänning och påföljande behandling minskar dödligheten med upp till 50% gör att kunskap och kännedom om sjukdomen är av yttersta vikt, både för vårdgivare och allmänheten.

Detta har lett till att den 13:e september varje år uppmärksammas sepsis på den Internationella Sepsisdagen (World Sepsis Day), med syftet att sprida kunskap om sjukdomen och därmed minska dödligheten.

Vid Region Örebro län och Örebro universitet bedrivs forskning på sepsis och vi vill berätta mer om denna sjukdom som kan drabba oss alla när vi minst anar det. Genom att årligen anordna Örebros Sepsisdag på den 13:e september, hoppas vi just kunna sprida kunskap och även svara på dina frågor runt hur sepsis påverkar dig och din omgivning.

Våga tänka sepsis!

Sponsorer: