Studiens bakgrund

Vår mag-tarmkanal är det huvudsakliga organet för upptag av näringsämnen och vatten i kroppen men det bildar även en barriär som skyddar oss från att ta upp skadliga ämnen. Om tarmbarriären skulle rubbas leder det till en ökad genomsläpplighet och skadliga ämnen kan då lättare passera till blodet. Ungefär 40% av de som lider av IBS, med diarré som huvudsakligt symtom, har ökad tarmpermeabilitet. Många studier har visat att intag av nyttiga bakterier, dvs probiotika, kan förbättra gastrointestinala symptom hos patienter med IBS. De underliggande mekanismerna för denna effekt är dock ofullständigt utredda. En tänkbar mekanism kan vara probiotikans förmåga att stärka tarmbarriären.

Vår mag-tarmkanal är det huvudsakliga organet för upptag av näringsämnen och vatten i kroppen men det bildar även en barriär som skyddar oss från att ta upp skadliga ämnen. Om tarmbarriären skulle rubbas leder det till en ökad genomsläpplighet och skadliga ämnen kan då lättare passera till blodet. Ungefär 40% av de som lider av IBS, med diarré som huvudsakligt symtom, har ökad tarmpermeabilitet. Många studier har visat att intag av nyttiga bakterier, dvs probiotika, kan förbättra gastrointestinala symptom hos patienter med IBS. De underliggande mekanismerna för denna effekt är dock ofullständigt utredda. En tänkbar mekanism kan vara probiotikans förmåga att stärka tarmbarriären.

Vår mag-tarmkanal är det huvudsakliga organet för upptag av näringsämnen och vatten i kroppen men det bildar även en barriär som skyddar oss från att ta upp skadliga ämnen. Om tarmbarriären skulle rubbas leder det till en ökad genomsläpplighet och skadliga ämnen kan då lättare passera till blodet. Ungefär 40% av de som lider av IBS, med diarré som huvudsakligt symtom, har ökad tarmpermeabilitet. Många studier har visat att intag av nyttiga bakterier, dvs probiotika, kan förbättra gastrointestinala symptom hos patienter med IBS. De underliggande mekanismerna för denna effekt är dock ofullständigt utredda. En tänkbar mekanism kan vara probiotikans förmåga att stärka tarmbarriären.