This page in English

Vill du delta i en forskningsstudie om effekten av kostfiber på tjocktarmens barriärfunktion?

Vi söker Dig som är mellan 18–65 år och frisk. Studien syftar till att undersöka förmågan hos kostfibrer, pektin polysackarider, att stärka tarmens barriärfunktion i tjocktarmsbiopsier monterade i Ussingkammare.

Studien genomförs vid Örebro Universitet och i samarbete med Örebro Universitetssjukhus under ledning av professor och överläkare Robert Brummer. Studiemedverkan innebär att Du vid två tillfällen kommer till Campus USÖ och Universitetssjukhuset i Örebro för datainsamling och provtagning. Vid första besöket kommer Du att få lämna ett avföringsprov. Vid det andra besöket kommer Du att få komma till sjukhuset för att genomföra en sigmoidoskopi där vi kommer att ta små vävnadsprover på ca 0.01 gram vardera från tjocktarmens nedersta del. Du får 1000 kronor (skattepliktigt) i ersättning för Ditt bidrag i denna studie.

Intresseanmälan

Om Du är intresserad av att delta, eller vill ha mera information, får Du gärna kontakta oss via e-post eller telefon.

Ignacio Rangel
This is an email address eller telefon 070-1040757

Eva Kerezoudi
This is an email address eller telefon 079-0676815

Kostfibrer har flera välkända fördelaktiga hälsoeffekter hos människor. Exempelvis så gynnar de tarmuttömmingen, sänker kolesterolnivåerna, hjälper till med blodglukosregleringen och skyddar mot tjocktarmscancer. Många av kostfibrernas hälsoeffekter är relaterade till tarmfloran och vissa kostfibrer är därför klassade som prebiotika. De mest studerade kostfibrerna är bland annat fructo-oligosackarider, inulin och beta-glucaner.

Pektin som finns i frukt, grönsaker och havrekli är jämförelsevis outforskade. Hälsoeffekter associerade med pektin polysackarider har påvisats de senaste åren och inkluderar effekter på immunsvar. Pektin polysackarider har möjligtvis också en skyddande effekt på tarmens barriärfunktion. En skadad eller nedbruten tarmbarriär kan resultera i en ökad tarmpermeabilitet (genomsläpplighet i tarmen) och därmed en ökad passage av främmande skadliga ämnen eller patogener från tarmlumen genom tarmslemhinnan och in i kroppen. Genom detta triggas immunförsvaret vilket kan orsaka en underliggande inflammation som i sin tur kan ge upphov till en mängd olika sjukdomstillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), orolig mage (IBS) samt typ 2 diabetes. Det är därmed viktigt att kunna identifiera molekyler eller cellulära signalvägar som är delaktiga i att förmedla eventuella skyddande effekter på tarmbarriären. Forskningsprojektets syfte är att bestämma effekterna av pektin polysackarider på tarmens barriärfunktion. Effekterna av dessa kostfibrer kommer att undersökas ex vivo i Ussingkammare med monterade vävnadsprover som är tagna från tjocktarmen.