Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Program

Programmet innehåller för tillfället endast preliminära hålltider och kan komma att ändras.

Dag 1, 22 november

Tid Programpunkt
11.00-12.00 Registrering, Novahuset
12.00-12.30 Välkommen
12.30-13.15 Keynote Ulla Runesson 
13.30-15.00 Session 1
15.00-15.30 Fika
15.30-17.00 Session 2
19.00 Middag (kostnadsfri)

Dag 2, 23 november

Tid Programpunkt
08.30-09.15 Keynote, Johannes Westberg
09.30-11.00 Session 3
11.00-11.20 Fika 
11.20-12.50 Session 4
13.00-13.20 Avslutande reflektioner från Vetenskapsrådet
13.30-15.00 Erfarenhetsutbyte forskarskolor (Möte för representanter från forskarskolorna och VR)