Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Svenskans beskrivning 38

Bild över området Novatorget en solig dag

Information gällande Covid-19 (Corona-virus)

Med anledning av covid-19 och i enlighet med Örebro universitets uppdaterade riktlinjer för vårens verksamhet har organisationskommittén för Svenskans beskrivning 38 beslutat att flytta fram konferensen. De nya datumen är 4-6 maj 2022. Vi hoppas att ni vill och kan vara med oss även då!

Viktiga datum

Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnar vi nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan.

Den trettioåttonde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning kommer att hållas 4-6 maj 2022 i Örebro. Värd för konferensen är svenskämnet vid Örebro universitet. Temat är denna gång Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen kommer att innehålla plenarföredrag, sektionsföredrag och posterutställning. Vi välkomnar givetvis presentationer som knyter an till temat, men som vanligt är Svenskans beskrivning en bred konferens där också andra ämnen välkomnas. Presentationer av redan genomförd forskning och forskningsresultat premieras vid antagning.


Organisationskommittén består av:
Anders Björkvall
Eric Borgström
Anna Heuman
Ida Melander
Helge Räihä
Tomas Svensson
Gustav Westberg
Christina von Post
Daroon Yassin Falk


Kontakt: This is an email address