Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Svenskans beskrivning 38

Information gällande Covid-19 (Corona-virus)

Med anledning av covid-19 och i enlighet med Örebro universitets uppdaterade riktlinjer för vårens verksamhet har organisationskommittén för Svenskans beskrivning 38 beslutat att flytta fram konferensen. De nya datumen är 4-6 maj 2022. Vi hoppas att ni vill och kan vara med oss även då!

Viktiga datum

Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnar vi nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan.

Den trettioåttonde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning kommer att hållas 4-6 maj 2022 i Örebro. Värd för konferensen är svenskämnet vid Örebro universitet. Temat är denna gång Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen kommer att innehålla plenarföredrag, sektionsföredrag och posterutställning. Vi välkomnar givetvis presentationer som knyter an till temat, men som vanligt är Svenskans beskrivning en bred konferens där också andra ämnen välkomnas. Presentationer av redan genomförd forskning och forskningsresultat premieras vid antagning.


Abstracts

Abstract till föredrag eller poster (max 250 ord exklusive referenser) skickas som e-postbilaga till adressen This is an email address. Skriv Abstract i ämnesraden.

Om ni vill arrangera en tematisk workshop inom konferensen, kontakta This is an email address.


Plenarföredrag

Tre plenarföredrag kommer att hållas som på olika sätt belyser konferensens tema:

Johan Järlehed (Göteborgs universitet): ”Skyltprogram som genre för urban styrning och stadsdelsutveckling: variationer och utmaningar i segregationens Göteborg”

Johan liten webb.jpg

Johan Järlehed är docent i spansk språkvetenskap vid Göteborg universitet och forskar om hur språk i vid mening samverkar med rumsliga och sociala förändringsprocesser. Tematiskt sträcker sig hans forskning från minoritetsspråk och nationalism i Spanien till flerspråkighet, segregation och gentrifiering i Göteborg.

Ellen Bijvoet, Karin Senter och Margareta Svahn (Uppsala universitet): ”Västerort, Västergötland och hela vida världen – tid, plats och rum i forskning om förortsindexerad svenska"

Ellen liten webb.jpg

Ellen Bijvoet är docent i tvåspråkighetsforskning. Hon arbetar som lektor vid inst. för nordiska språk i Uppsala. Hennes forskningsintressen omfattar bl.a. folklingvistik, migrationsrelaterad språklig variation och ungdomars språkbruk.

Karin liten webb.jpg

Karin Senter är doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet och forskar om språkliga resurser hos flerspråkiga ungdomar med mångspråkig förortsbakgrund.

Margareta liten webb.jpg

Margareta Svahn är professor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon är sociodialektolog och har bl.a. forskat om dialekt och dialektutjämning i Västsverige.

Jan-Ola Östman (Helsingfors universitet): ”Dialekterna trampar inte på samma ställe i det rurala Svenskfinland – om plats och ställe på den senmoderna landsbygden”

JanOla liten webb.jpg

Jan-Ola Östman är prof.em. i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hans forskningsområden omfattar speciellt dialekter, språkvariation, språkkontakt och minoriteter; diskurs och pragmatik; språksociologi och språkpolitik; samt konstruktionsgrammatik. Framförallt har hans forskning behandlat olika aspekter på svenskan i Finland.

Organisationskommittén består av:
Anders Björkvall
Eric Borgström
Anna Heuman
Ida Melander
Helge Räihä
Tomas Svensson
Gustav Westberg
Christina von Post
Daroon Yassin Falk


Kontakt: This is an email address