Konferensvolym

Författarinstruktioner för bidrag till konferensvolymen Svenskans beskrivning 38

Du som deltagit med föredrag vid Svenskans beskrivning 38 vid Örebro universitet inbjuds att bidra till konferensvolymen. Fristen för insändande av manus är måndag den 31 oktober 2022.

Publikationsserien Svenskans beskrivning är medtagen på Norska listan och alla bidrag kommer att bedömas av minst två anonyma granskare. Vid bedömningen beaktas bidragets vetenskapliga kvalitet.

Omfång

Sektionsföredragen får inklusive bilagor och litteraturlista omfatta högst 30 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 10 sidor text.

Plenarföredragen får omfatta högst 45 000 tecken (med blanksteg), vilket motsvarar ungefär 15 sidor text.

Manusen ska vara minimalt formaterade och till sin utformning följa de riktlinjer som presenteras i våra anvisningar nedan.

Sänd in manuskriptet som Word-fil (.doc eller .docx). Både mejl och insänd fil ska namnges enligt följande: efternamn_förnamn_Svebe38. För manus med flera författare anges författarnamnen i alfabetisk ordning.


Frågor och manuskript skickas till
This is an email address.

Välkommen med ditt bidrag!
Redaktionskommittén