Institutionen för medicinska vetenskaper

Välkommen till Pedagogiska Enheten vid Läkarutbildningen (PELU)

Pedagogiska enheten vid läkarutbildningen (PELU) har som uppdrag att utveckla och stödja programmets pedagogiska profil. Arbetet med att stödja lärare och handledare i det pedagogiska uppdraget görs bland annat genom kurser, seminarier och workshops. Här kan du som basgruppshandledare, VFU-handledare, mentor, case-seminarieledare mm få hjälp och stöd. Läs mer under utbildning.

Bild på studenter

En viktig uppgift för enheten är att introducera studenterna i arbetssätt och grundprinciper i det Problem Baserade Lärandet (PBL).

En annan del av enhetens arbete är att kontinuerligt utvärdera och utveckla programmet genom olika pedagogiska utvecklingsprojekt.

Läkarprogrammets pedagogiska profil

Läs mer om de olika pedagogiska formerna i det problembaserade lärandet.

 

Nyhetsbrev

Här hittar du det senaste nyhetsbrevet. Äldre brev finns under fliken till vänster.

Det som uppfyller oss mest just nu är att våra allra första studenter tar examen idag.

Många har gjort ett fint arbete för att det skulle vara möjligt, liksom de!

Nyhetsbrev från PELU, juni 2016