Regional skolledarkonferens 2023

06 december 2023 08:15 – 16:30 Aula Nova, Örebro universitet

Vägvisare

Praktiknära forskning i kvalitets- och utvecklingsarbete

Datum: 6 december 2023

Tid: kl. 08.15-16.30

Plats: Aula Nova, Örebro universitet

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. 

Välkommen till årets upplaga av Regional skolledarkonferens, där vi har fokus på hur samverkan mellan verksamhet och forskning kan bidra till det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Programmet innehåller föreläsningar och tid för reflektion, både individuell och gemensam, som syftar till att ge oss verktyg för att omsätta dagens innehåll till nytta för den egna verksamheten.

Målgrupp: Rektor i förskola och skola, verksamhetschef, skolchef, förvaltningsövergripande utvecklingsledare, skolpolitiker, kommunchef och forskare med intresse för skolutveckling.

Konferensen arrangeras av RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet och utgör en av satsningarna för regionens skolledare i syfte att skapa långsiktigt hållbara strukturer för samverkan och lärande. Konferensen är även en del i en längre lärprocess, Att leda forskningsbaserad skolutveckling – regionalt kollegialt lärande för rektorer, skolchefer och verksamhetschefer.

Novatorget uppifrån

Program

Programmet innehåller föreläsningar och tid för reflektion, både individuell och gemensam, som syftar till att ge oss verktyg för att omsätta dagens innehåll till nytta för den egna verksamheten.

Aula Nova scen

Föreläsningar

• Forskning som fungerar i praktiken – system för skolutveckling.
• Strategiskt och operativt arbete med att bygga en forsknings- och utvecklingsmiljö i en utbildningsförvaltning.
• Regeringens satsning på praktiknära forskning (ULF) som motor för lokal och regional skolutveckling.

Gröna stolar i Nova

Medverkande

Andreas Ryve, Mälardalens universitet och Örebro universitet.
Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet och Christina Wiklund, Piteå kommun.
Ann Öhman Sandberg, Örebro universitet.
Christian Lundahl, Örebro universitet.