Ett liv som andra i gemenskap med andra

Bild på byggnaden Långhuset.

Välkomna till konferens med fokus på forskning om funktionsnedsättning, funktionshinder, specialpedagogik och socialt arbete som arrangeras till minne av Bengt Nirjes 100-årsdag. Nirje formulerade på 1960-talet normaliseringsprincipen som fick betydelse för att förbättra omsorgen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Principens intentioner lever vidare men idag tolkat till begrepp som självbestämmande, tillgänglighet och delaktighet.

Plats: Örebro universitet
Datum: 2–3 oktober, 2024
Tid: start kl. 11.00 dag 1. Avslutning kl. 16.00 dag 2.
Antal deltagare: max 75

Forskargrupperna Specialpedagogik, Utveckling och Lärande (SpecUL), Funktionsnedsättning och Samhälle (FuSa), Socialt arbete och omsorg i ett livslopp (SAOL) bjuder in till en tvärvetenskaplig forskningskonferens på temat ”Ett liv som andra i gemenskap med andra”.

Programmet innehåller keynote speakers, parallella sessioner, nätverkskontakter och avslutas med nätverksmöte för Svenska nätverket för funktionshinderforskning. Konferensspråk är svenska förutom för en keynote som föreläser på engelska.

Keynote

Professor emeritus i sociologi, Mårten Söder, Uppsala universitet
Professor in Disability Studies, Hisayo Katsui, Helsingfors University

Konferensdeltagande och förtäring i form av lunch, kaffe, alkoholfri dryck och tilltugg vid konferensminglet är kostnadsfritt. Deltagarna står själva för rese- och boendekostnad och ansvarar själva för att boka det.

Anmälan

Anmälan till konferensen öppnar under maj månad. Anmälan görs via ett digitalt formulär på den här sidan.

Välkomna!
Organisationskommittén: Thomas Barow, Johanna Gustafsson, Thomas Strandberg

Kontakt

E-post: This is an email address