Hon vill förbättra matematikundervisningen – med konst och skönhet

Nathalie Sinclair.

Uppmuntra och främja att det finns olika sorters kunskap – och olika sätt att kunna – som eleverna tar med sig till klassrummet, säger Nathalie Sinclair..

Matematikundervisning måste återkopplas till mänskliga värden som skönhet, hopp och fascination. Det menar Nathalie Sinclair, professor i matematikdidaktik vid Simon Fraser University i Vancouver, Kanada, som forskar om kroppens och konstens betydelse för inlärningen av matematik. Hon är en av huvudtalarna vid Matematikbiennalen 2024.

Matematikbiennalen 2024 arrangeras på Örebro universitet den 21–22 mars 2024. Läs mer och anmäl dig här.

Berätta om din forskning!

– Min forskning handlar om att synliggöra aspekter av matematikundervisning och lärande som vanligtvis inte anses vara viktiga i forskningen. Ett exempel belyser hur gester och kroppsspråk används för att uttrycka och kommunicera matematiskt tänkande och hur de kan påverka vår förståelse och kunskap om matematik. Tillsammans med Elizabeth de Freitas har jag utvecklat en metod som används för att kunna beskriva vilken betydelse kroppen har för det matematiska tänkandet och inlärningen. Vår metod används också för att förklara hur estetiska aspekter kan bidra till vår förståelse av matematik.

– Jag har även lett utvecklingen av multi-touch-applikationerna TouchCounts och TouchTimes som har översatts till många språk och laddats ned över 500 000 gånger. (*applikationer som används inom matematikundervisning för att stödja inlärning.)

Temat för Matematikbiennalen 2024 är "Tillsammans kan vi mer". Vad tänker du när du hör det?

– Min spontana tanke handlar om hur förbättringar inom matematikundervisningen kommer att kräva deltagande från många olika parter. Inte bara de uppenbara personerna, som lärare, elever och forskare utan även föräldrar, administratörer, universitet, arbetsgivare och kanske till och med konstnärer, äldre och andra som bär på kunskaper som idag inte värderas inom matematikundervisningen.

– En annan reflektion på temat "tillsammans" är att vi idag ofta tänker utifrån ett individperspektiv, kanske särskilt i Nordamerika. Om vi ska kunna nå längre tillsammans behöver kanske vi som är lärare och forskare i stället undersöka hur grupper, som klasser, skolor och grannskap, tänker och lär sig.

Vad är dina tre bästa tips till den som jobbar som matematiklärare?

  1. Koppla matematiken till mänskliga värden, såsom skönhet, hopp, förvåning, fascination, historia och motsägelse.
  2.  Bjud in eleverna så att de får vara en del av själva processen kring att utforska och formulera en frågeställning. Se till att det värderas i bedömningen.
  3. Uppmuntra och främja att det finns olika sorters kunskap – och olika sätt att kunna – som eleverna tar med sig till klassrummet.