Efter medborgarrådet

Fylla i efterenkät
Efter Medborgarrådet kommer vi be alla som deltagit att fylla i en enkät som rör frågor kopplade till Medborgarrådet.

Vad händer med resultaten? (politiken i Örebro)
Medborgarrådets rekommendationer om åtgärder för att nå klimatneutralitet i Örebro kommun kommer att mottas av kommunstyrelsen hållbarhetsutskott.

I samband med överlämningen av rekommendationerna kommer utskottets medlemmar att bemöta rekommendationerna i ett avslutande panelsamtal.