Inför medborgarrådet

Vad är ett medborgarråd?

Ett medborgarråd är en grupp som består av slumpmässigt utvalda medborgare i en stad, region eller land som samlats på en fysisk eller digital plats för att tillsammans komma med förslag på lösningar på samhällsutmaningar.

Detta sker genom att alla deltagare får lära sig mer om en sakfråga, får möjlighet att diskutera denna sakfråga och tillsammans komma fram med nya förslag för hur denna sakfråga kan utvecklas.

Metoden med medborgarråd har testats på många platser runt om i världen, både på lokal, regional och nationell nivå. I Sverige har det testats vid två tillfällen, men detta medborgarråd är ett av de första som är direkt kopplat till en kommuns arbete och politik.

Läs mer om medborgarråd

Läs mer om medborgarråd på engelska 

Du är inbjuden till detta medborgarråd eftersom du är skriven i Örebro kommun och blev slumpmässigt utvald vid ett enkätutskick under december 2023, samt januari och februari 2024.

Totalt är 50 Örebroare inbjudna att delta i medborgarrådet.

Du representerar dig själv i detta sammanhang. Oavsett om du aldrig varit med i ett politiskt sammanhang tidigare, eller att du har lång erfarenhet av politiskt arbete så är ditt deltagande viktigt och din röst värdefull för att detta medborgarråd ska vara meningsfullt. Du är viktig för Örebros framtid.

Medborgarrådet kommer att pågå i två dagar under helgen lördag 25 maj och söndag 26 maj 2024. Du är välkommen att komma redan kl 08.00 på lördag 25 maj för registrering, programmet börjar kl 09.00. Du hittar alla detaljer under program.

Rent praktiskt fungerar medborgarrådet så att du kommer att vara med i en rad olika sammanhang där du tillsammans med andra Örebroare kommer att lära er om arbetet med klimatneutralitet i Sverige och i Örebro och få diskutera dessa frågor.

Ni kommer också att ta fram skarpa förslag till politiken (policies). Dessa är inte förslag på lagändringar, utan förslag som kan förbättra arbetet med klimatneutralitet inom ramen för den rådande lagstiftningen.

Helgen avslutas med att du deltar i en omröstning där du lägger din röst på de förslag som ni gemensamt har varit med och tagit fram under medborgarrådet.

Nej, du behöver inte förbereda dig för att delta i medborgarrådet. Hela tanken med ett medborgarråd är att du ska bidra med dina åsikter och ditt kunnande utifrån den situation du befinner dig i.

Men om du vill förbereda dig är du varmt välkommen att göra det. På denna hemsida finns det information om arbetet med klimatneutralitet i Sverige och Örebro. LÄNK.

Under helgen kommer vi att tillsammans ta fram nya förslag för hur Örebro kan arbeta för att bli en klimatneutral kommun 2030.

För att se vilka av dessa förslag som har bäst möjlighet att tas vidare till politiker och tjänstepersoner i Örebro är en omröstning ett bra första mått på hur medborgarna i kommunen ser på förslaget. När du röstar i den slutgiltiga omröstningen gör du det i ett hemligt val (det är ingen annan som vet hur du röstade) och i egenskap av dig som person. 

Det finns alltså inga krav på att vi under helgen ska nå konsensus eller att alla behöver rösta eller tycka på samma sätt.