NOBEL SYMPOSIA™ Literary Translation and Nobel Consecration

21 maj 2024 10:30 — 23 maj 2024 15:30 Rönneberga konferens, Lidingö, Sverige

Lunds universitet och Örebro universitet bjuder in till Nobel symposium Literary Translation and Nobel Consecration som äger rum på Rönneberga konferens på Lidingö den 21 - 23 maj 2024.

Att förstå de språkliga, kulturella och materiella förutsättningarna för litterär översättning är inte bara väsentligt för att utforska hur litteratur distribueras, tolkas och utvärderas mellan språk och marknader, utan det är också avgörande för vår kunskap om interkulturell kommunikation som sådan.

Sedan millennieskiftet har det internationella litteraturvetenskapliga fältet sett en hel rad nya grepp om akademiska studier av litterär översättning – inte minst i förhållande till ett förnyat teoretiskt intresse för världslitteraturens begrepp och fenomen. Ofta har dessa tillvägagångssätt haft ett världssystemperspektiv när det gäller att diskutera översättningsmönster och strategier som resultat av en internationell hierarki av litterär invigning och kanonisering. Den här diskussionen omfattar nu även Nobelprisets roll i litteratur.

Det 196:e Nobelsymposiet samlar därför framstående översättare och forskare för att diskutera de språkliga, kulturella och materiella förhållandena för litterär översättning. Inbjudna deltagare uppmanas att lämna in sina papers i förväg. Dessa kommer att delas ut till alla deltagare några veckor innan symposiet. Varje session kommer att organiseras som ett rundabordssamtal med tre inbjudna talare och en moderator.

Alla sessioner kommer att hållas på Rönneberga konferens på Lidingö strax utanför Stockholm city. Den avslutande och sammanfattande diskussionen den 23 maj kommer att vara tillgänglig för studenter och andra intresserade åhörare med hjälp av en digital konferensplattform. Efter symposiet kommer ett urval av omarbetade artiklar att publiceras för att ytterligare sprida resultaten.

Kontakta Karl Ågerup för mer information.