Förskoledidaktiskt nätverk 6 september

06 september 2023 16:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Samverkan mellan förskolan och hem

Tuula 133x145.jpgNätverksträffen leds av Tuula Vuorinen, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. I denna föreläsning och workshop belyses forskning kring förskolans samarbete med vårdnadshavare utifrån förskollärares-, vårdnadshavares- och förskollärarstudenters perspektiv. Förskollärares och vårdnadshavare erfarenheter av att samarbeta under och efter pandemin uppmärksammas, liksom de utmaningar och möjligheter som parterna mött. En annan fråga som adresseras är hur förskollärarstudenter uppfattar att verksamhetsförlagd och campusförlagd utbildning förbereder dem för samarbetet med vårdnadshavare. Nätverksträffen avslutas med en gemensam diskussion kring fortsatt kunskapsutveckling inom fältet genom forskning och beprövad erfarenhet.

Nätverksträffen består av presentation och deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55