Idrottsdidaktiskt nätverk 22 april 2024

22 april 2024 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Barn som joggar i trappa

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Professionellt lärande i kollaborativa lärgrupper

Nätverksträffen leds av Petter Wiklander, doktorand vid institutionen för kost- ochPetter Wiklander idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

En utmaning för lärare (i detta fall i idrott och hälsa) är att kritisk reflektera kring, synliggöra, och implementera ett professionellt förhållningssätt till kunskap, undervisning och lärande och förståelse av praktiken. Skolor kan genom att utveckla ett undersökande förhållningssätt till den egna praktiken, och skapa forum för lärare att diskutera och kritisk reflektera över sitt arbete bidra till lärares professionella lärande och utveckling. När det i sin tur leder till förändrade handlingar i praktiken skapas förutsättningar för förbättrade resultat för eleverna.

Petter reflekterar över och diskuterar sina erfarenheter av ett långsiktigt, kollaborativt utvecklingsprojekt på en skola, utifrån rollen som förstelärare. Inom ramen för projektet iscensattes ett nytt forum för kollaborativa diskussioner och aktioner i pedagogiska lärgrupper.

Relevanta frågeställningar att diskutera i samband med detta kan vara:

  • Hur kan vi utveckla en kultur på skolan, där vi är nyfikna och intresserade av att kontinuerligt utveckla vårt professionella lärande och undervisning?
  • Hur kan vi förstå och implementera nya lärarledarfunktioner, det vill säga lärare med uppdrag att leda lärares lärande inifrån kollegiet?
  • Vilka möjligheter och svårigheter kan vi identifiera i arbetet med att främja ett professionellt lärande och undervisningsförbättring (genom tex. pedagogiska lärgrupper) som leds av förstelärare?
  • Hur kan få till mer kritisk och didaktisk reflektion kring undervisningspraktiken i idrott och hälsa; som varför vi undervisar som vi gör i idrott och hälsa, vad det är tänkt att eleverna ska lära sig, hur ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor?

Nätverksträffen består av presentation och deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan öppnar vecka 9.

Välkommen!


Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender