Matematikdidaktiskt nätverk 14 november 2024

14 november 2024 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program 

Gör lärandet tillgängligt även för elever som behöver utmaningar – utveckla uppgifter och nå elever i olika klasser

Elisabeth Mellroth

Nätverksträffen leds av Elisabet Mellroth, universitetslektor vid Karlstads universitet. Lärare från alla årskurser är välkomna, exempel kommer finnas från mellanstadiet upp till gymnasiet.

Skolverket skriver att cirka 5 % av eleverna är särskilt begåvade. Det innebär bland annat att det finns någon eller några elever i en klass som behöver mer utmaningar än de flesta i klassrummet. Dessa elever behöver också bli inkluderade i ett lärande och undervisningen måste anpassas för att ett det ska bli ett tillgängligt lärande för dem.

Nätverksträffen består av två delar. Vid den första delen går vi igenom hur man som lärare med grund i Blooms taxonomi kan träna sin förmåga att utveckla ”vanliga” matematikuppgifter så att de blir utmanande även för elever med särskild begåvning. Du kommer själv tillsammans med andra få pröva att utveckla en eller några uppgifter.

Vid den andra delen av nätverksträffen ges exempel på hur det går att använda digital teknik för att nå ut till elever i många olika klasser. Vi avslutar med att diskutera svårigheter och möjligheter med stöd för utmaningar över klassgränser (och kanske skolgränser) utifrån olika åldrar på elever samt olika strukturer som kan finnas på era skolor.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan öppnar vecka 38.

Välkommen!


Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
RUC.lararprogram@oru.se, tel. 019-30 31 38


 

Lägg till i din kalender