Matematikdidaktiskt nätverk 19 september 2024

19 september 2024 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare i grundskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program 

Att skapa access till matematik - Pedagogiska och didaktiska nycklar i matematikundervisningen vid utmaningar i lärandet

Många elever upplever skolmatematiken som något negativt och svårt och detta utmanar möjligheter till att få access till lärande i matematik. Det finns många olika orsaker till att detta, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Denna nätverksträff tar utgångspunkt i de olika orsaksförklaringar som finns för att sedan fokusera på möjligheter i matematikundervisningen för att möta alla elever och få dem till optimalt lärande. Olika pedagogiska och didaktiska nycklar i matematikundervisningen diskuteras utifrån forskning ur både ett lärar- och elevperspektiv. Fokus ligger på hur du kan öka elevers tillgång till lärande i matematik på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Helena Roos

Nätverksträffen leds av Helena Roos, lärare och docent i matematikdidaktik vid Malmö universitet. Hennes forskningsområde är särskilda utbildningsbehov i matematik. Utifrån perspektivet särskilda utbildningsbehov forskar Helena kring inkludering i matematik. Andra begrepp som är centrala i hennes forskning är likvärdighet, delaktighet och en skola för alla samt tidiga insatser.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan dig via länken här nedan senast 11 september.

Välkommen!


Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
RUC.lararprogram@oru.se, tel. 019-30 31 38


 

Lägg till i din kalender