Musikdidaktiskt nätverk 5 mars 2024

05 mars 2024 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som spelar piano

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar musiklärare i grundskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Att stödja elevers lärande i musik

Vid nätverksträffen lyfter vi musikundervisning utifrån Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning Att stödja elevers lärande i musik – undervisning i grund- och gymnasieskolan som kom ut i juni 2023. Den belyser olika aspekter av musikundervisning och lärande och med den som utgångspunkt diskuterar vi angelägna frågor kopplade till deltagarnas egen musikundervisning.

Moderatorer för diskussionen är Martin Junstrand, adjunkt vid Musikhögskolan och Per Abelson, adjungerad adjunkt vid Musikhögskolan och musiklärare på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun.

Martin Junstrand

Per Abelson

 

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan är stängd.

Välkommen!


Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender