Musikdidaktiskt nätverk

01 mars 2022 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som spelar piano.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar musiklärare i grundskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Musikämne i förändring?

Jonathan LilledahlTillsammans med Jonathan Lilliedahl, docent i musikpedagogik vid Örebro universitet, diskuterar vi aktuella förändringar i kursplanen för ämnet Musik i grundskolan. I samband med anmälan till nätverksträffen vill vi gärna att du skickar med någon möjlighet eller utmaning som du ser med kursplanerevideringen. Vid nätverksträffen kommer ett urval av sådana inspel att diskuteras.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 22 februari 2022.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55