Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk 9 oktober

09 oktober 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

En lärare och elever

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Elevers och studenters tolkningar och reaktioner på visualiseringar i naturvetenskaplig undervisning

Jörgen S.jpgNätverksträffen leds av Jörgen Stenlund, universitetsadjunkt och doktor i naturvetenskapernas didaktik vid Örebro universitet.

Med utgångspunkt från den forskning jag har bedrivit kring elevers och studenters tolkningar av, och reaktioner på, visualiseringar ger jag några exempel på resultat och tänkbara implikationer för undervisning inom naturvetenskapliga ämnen. Forskningen har främst handlat om tolkningar av olika typer av visualiseringar från statiskt tvådimensionella bilder till animationer och immersiva användargränssnitt med stora möjligheter till interaktivitet. I en av studierna har jag också fokuserat på så kallade epistemiska känslomässiga reaktioner, det vill säga känslor som kan förknippas med lärande. Det ämnesmässiga sammanhanget har varit de väldiga tidsrymder som evolutionen omfattar och som jag kallar djup evolutionär tid vilket har visat sig vara problematiskt att kommunicera i undervisning. Under nätverksträffen kommer också utnyttjande av visualiseringar som stöd i naturvetenskaplig undervisning rent generellt att diskuteras.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 2 oktober 2023.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta

Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 31 38