Skolledarnätverket 16 maj 2024

16 maj 2024 13:00 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i alla skolformer; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning till ännu en nätverksträff. Även funktioner kopplade till rektors ledningsgrupp är välkomna att anmäla sig tillsammans med sin rektor.

Program

Förskolans och skolans roll i totalförsvaret

Robert Trupp
Thomas Denk

Nätverksträffen leds av Thomas Denk, professor i statskunskap vid Örebro universitet, och Robert Trupp, major vid Högkvarteret, Försvarsmakten.

I fokus för nätverksträffen står förskolans och skolans roll i totalförsvaret. Totalförsvaret genomgår en period av utbyggnad och uppbyggnad. Förskolor och skolor ingår som del i totalförsvaret och undervisning om totalförsvaret är en viktig del i uppbyggnaden.

Vid nätverksträffen presenteras Försvarsmaktens arbete med utbildningsfrågor om totalförsvaret för förskolor och skolor och hur Örebro universitet arbetar med frågor om totalförsvaret. Beslut och utredningar om undervisning om totalförsvar i förskolan och skolan diskuteras också.

Nätverksträffen varvar presentationer med möjligheter till samtal om frågor som berör förskolans och skolans roll i totalförsvaret, exempelvis:

  • Vilket ansvar har förskolan och skolan i totalförsvaret?
  • Vilka frågor behöver förskolan och skolan arbeta med?
  • Vilket ledarskap behöver förskolorna och skolorna för sin roll i totalförsvaret?
  • Hur påverkar NATO-medlemskapet förskolorna och skolorna?
  • Vilket stöd skulle förskolorna och skolorna behöva för sitt arbete?

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmäl dig via länken nedan senast 7 maj.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta

Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 31 38