Skolledarnätverket 2 oktober 2024

02 oktober 2024 12:00 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i förskola till ännu en nätverksträff. Även funktioner kopplade till rektors ledningsgrupp är välkomna att anmäla sig tillsammans med sin rektor.

Program

Att leda förskola med "barnens bästa" som utgångspunkt

Martina Lundström

Nätverksträffen leds av Martina Lundström, pedagogisk rådgivare, legitimerad förskollärare, pedagogista och författare till böckerna Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet och Den synliga förskolan.

1 januari 2020 blev barnkonventionen lag vilket fastslår att barns bästa ska beaktas. Men vad innebär "barns bästa" i förskolan och vem bestämmer det? Nätverksträffen består av en inledning där Martina Lundström problematiserar begreppet "barns bästa" samt belyser ställningstaganden man som ledare behöver göra för att kunna leda sin organisation utifrån Barnkonventionens grundläggande principer. (Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår ifrån dem.)

Utifrån Martinas inledning följer en workshop kring innehållet i regionalt blandade grupper. 

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi inleder med gemensam lunch, programmet börjar 13:00.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmäl dig via länken här nedan senast 24 september 2024.

Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
RUC.lararprogram@oru.se, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender