Anmälan Skolledarnätverket 2 oktober 2024

Hur fick du kännedom om nätverksträffen?
Anmäl specialkost

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet för nätverksträffen under den tid som träffen administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta RUC.lararprogram@oru.se

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning.
Jag samtycker dessutom till att mina uppgifter används för framtida e-postutskick gällande information om didaktiska nätverk och annan forskningsbaserad samverkan.