Skolledarnätverket 7 november

07 november 2023 12:00 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i skola till ännu en nätverksträff.

Program

Nya modeller för utveckling av skolans samverkan med vårdnadshavare

Oliver St johnNätverksträffen leds av Oliver St john, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare, men hur kan skolan skapa ett tillitsfullt och motiverande samarbete med vårdnadshavare? Frågan är viktig utifrån forskning som påvisar en stark relation mellan vårdnadshavares engagemang i sina barns skolgång och barnens trygghet, utveckling och prestation i skola.

Vi får del av hur två skolor arbetar för att stärka samarbetet med vårdnadshavare genom nya samverkansformer som inkluderar vårdnadshavare utifrån deras förutsättningar. Ett samarbete mellan skolorna och Örebro universitet har lett till ett nystartat praktiknära forskningsprojekt som motiveras av ett behov för mer kunskap om hur skolpersonal och vårdnadshavare kan stödja och komplettera varandra – för elevernas bästa.

Projektet syftar till att bidra med kunskap om hur skolornas två samverkansmodeller, familjestödjare och nätverk för vårdnadshavare, används för att skapa gynnsamma förutsättningar för elevens utveckling och lärande i skolan. Projektet undersöker också vilka effekter samverkansmodellerna har för skolans och vårdnadshavares förutsättningar att bygga tillitsfulla relationer sinsemellan och hur modellerna kan vidareutvecklas. Dessutom är syftet att sprida forskningsproducerad kunskap till andra skolor.

Under nätverksträffen diskuteras skolans uppdrag att samarbeta med vårdnadshavare utifrån en presentation av projektet. 

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 31 oktober 2023.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55