Specialpedagogiskt nätverk 2 december 2024

02 december 2024 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som pusslar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i särskild undervisningsgrupp och med elever i behov av särskilt stöd till ännu en nätverksträff.

Program

Framgångsfaktorer och utmaningar i mötet med elever i behov av särskilt stöd

Nätverksträffen fokuseras på ett aktivt erfarenhetsutbyte i regionalt blandade grupper där vi bjuder varandra på pedagogiska och sociala framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet i särskild undervisningsgrupp och med elever i behov av särskilt stöd.

Som inramning till dessa samtal beskriver lärare från IM-Punkten* på Alléskolan i Hallsberg arbetet med elever i behov av särskilt stöd med fokus på pedagogiska och sociala framgångsfaktorer och utmaningar. Beskrivningen innehåller exempel på arbetsprocess kring mottagande av nya elever från grundskolan, utformning av fungerande skoldagar för att främja lärande och social utveckling i syfte att förbereda för vidare studier/arbete och deltagande i samhällslivet samt samverkan med elevens vårdnadshavare och andra aktörer. Detta arbete sker med utgångspunkt från den enskilda elevens behov, förutsättningar och erfarenheter.

Louise Guldbrandsson

Nätverksträffen leds av Louise Guldbrandsson rektor för Introduktionsprogrammet på Alléskolan i Hallsberg.

 

 

 

 

*IM-Punkten är en del av Introduktionsprogrammet - Individuellt alternativ.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan öppnar vecka 41.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender