Språk- och litteraturdidaktiskt nätverk 11 oktober

11 oktober 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Samverkansseminarium

Skärmklipp.JPGForskargruppen Undervisning, lärande, humaniora presenterar sig och den forskning som bedrivs inom gruppen. Forskarna berättar om sin forskning och det ges goda möjligheter till informella samtal över en kopp kaffe. Syftet är att verksamma språklärare får en bild över den forskning som bedrivs inom forskargruppen och det ges möjlighet att knyta kontakter, både på kort och lång sikt, genom ett väletablerat samarbete med RUC.

Nätverksträffen leds av Linda Eriksson, koordinator för forskargruppen Undervisning, lärande, humaniora vid Örebro universitet.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 4 oktober 2023.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta

Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 31 38