Språk- och litteraturdidaktiskt nätverk 27 februari 2024

27 februari 2024 15:15 – 17:00 (Inställt) Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff. Träffen riktar sig främst till personal i gymnasieskolan.

Program

Litteraturhistoriska framställningar i gymnasiet

Läromedelsutgivningen har expanderat kraftigt de senaste decennierna och läromedelsförlagen har numera har stor frihet att publicera vad de vill. Samtidigt brister senare års läroböcker vad gäller hänsyn till forskning och kritiska perspektiv. Detta gäller inte minst litteraturhistoriska läroböcker vars urval sällan problematiseras, vilket gör att läsaren kan få intrycket att läromedlets texter och författare är något naturgivet.

Varför ser läroböckerna för gymnasieskolan som behandlar litteraturhistoria ut som deAnton Lindström gör? Under denna nätverksträff presenterar Anton Lindström, doktorand i litteraturvetenskap vid Örebro universitet sitt avhandlingsprojekt, vilket anlägger ett produkt- och processorienterat perspektiv på litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiet.

I det efterföljande samtalet sätts forskningen i relation till pedagogisk och didaktisk praktik genom en diskussion om läroböckernas status och funktion. Hur väljs läroböcker och vilka krav ställer köparna på läroböckerna? Hur används läroböcker som behandlar litteraturhistoria och hur normerande blir böckerna för undervisningen? Vilken plats finns för kritiska metaresonemang i undervisningen?

Nätverksträffen består av presentation och deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan är stängd.

Välkommen!


Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender