Språk- och litteraturdidaktiskt nätverk 9 oktober 2024

09 oktober 2024 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff. Träffen riktar sig främst till personal i gymnasieskolan.

Program

Skolutveckling och kollektivt lärande för parallell språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i gymnasieåldern

Maria Lim Falk.jpgNätverksträffen leds av Maria Lim Falk, forskare och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av att studera undervisning, lärande och språkutveckling i flerspråkiga utbildningsmiljöer.

Intensivsvenska startade 2016 som ett samverkans- och utvecklingsprojekt med målet att utveckla en grundmodell för utbildning av nyanlända elever i gymnasieåldern. Modellen skulle också prövas, utvärderas och revideras i cykler för att säkerställa relevans och tillförlitlighet och giltighet. De önskvärda effekterna var ökad likvärdighet och högre tempo i utbildningen, en ökad kvalitet i undervisningen i alla ämnen, snabbare språkutveckling och högre måluppfyllelse. Det var ganska högt uppsatta mål, men med samlade krafter från aktörer från olika utbildningsnivåer var målen uppnådda efter fyra år.

Ytterligare fyra år senare, dvs. nu 2024, är modellen och arbetssättet beprövat och också kanaliserat via Skolverket. Men vägen hit har inte varit alldeles rak och absolut inte enkel. Vid denna nätverksträff berättar Maria om några centrala lärdomar från denna resa, där hon som språkvetare inom svenska har fått möjlighet att gå långt utanför sin trygghetszon för att möta lärare i alla ämnen, rektorer, EHT-personal, bibliotekarier och huvudmän och deras utmaningar med att skapa en hållbar och ändamålsenlig utbildning för nyanlända och flerspråkiga elever i skolan. Nätverksträffen riktas in på diskussioner om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som är hållbart över ämnesgränserna.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan öppnar vecka 34.

Välkommen!


Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
RUC.lararprogram@oru.se, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender