Demokratimässan 2021

Demokratimässan den 18 november 2021

Som en del av firandet av 100-årsjubileumet av den allmänna och lika rösträtten arrangerade Stockholms, Göteborgs och Örebro universitet parallella Demokratimässor för ungdomar i gymnasieskolan den 18 november 2021. Detta är en inspelning av Demokratimässan vid Örebro universitet.

100 år av demokrati!

Den 26 januari 1921 fattade riksdagen det slutgiltiga beslutet om kvinnlig rösträtt vilket innebar att Sverige fick allmän och lika rösträtt - alla medborgare som fyllt 21 fick en röst var. I september 1921 hölls de första valen till riksdagens första och andra kammare som alla fick rösta i. Det var också det första valet när kvinnor kunde kandidera till riksdagen. En kvinna valdes in i första kammaren och fyra kvinnor valdes in i andra kammaren.

Som en del av firandet av 100-årsjubileumet av den allmänna och lika rösträtten arrangerar Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet parallella Demokratimässor för ungdomar i gymnasieskolan den 18 november. I anslutning till detta har det även tagits fram ett utbildningsmaterial riktat mot gymnasieskolan. Materialet består av ett antal filmer och faktablad samt av två förslag för lektioner med inspirerande uppgifter för eleverna att arbeta med. Materialet syftar till att få eleverna att diskutera och lära sig mer om demokratins möjligheter och utmaningar. I filmerna föreläser demokratiforskare om olika aspekter av demokrati. Faktabladen har instuderingsfrågor och berör grundläggande fakta och forskningsanknutna diskussioner om grundläggande frågor i en demokrati. Lektionsplanerna är uppbyggda kring material och uppgifter som stimulerar eleverna att lära sig om demokrati och att diskutera demokratifrågor.

Utbildningsmaterialet – filmer, faktablad och lektionsplaneringar – är fritt att använda. Materialet är framtaget i samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet.

Demokratimässan arrangeras i samverkan med Kommittén Demokrati 100 år, MUCF och Delmos och finansieras med medel från regeringen.

Demokrati - arbete pågår

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”, står det i Regeringsformen, en av grundlagarna som avgör hur Sverige ska styras. En demokratisk grundtanke är att flertalet myndiga medborgare i ett land ska ha möjlighet att påverka hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

Även om Sveriges demokratiska statsskick är säkerställt i grundlagarna och om vi (folket) utövar makt i regelbundna val blir demokratin aldrig färdig. Arbetet att upprätthålla och utveckla demokratin är ett ständigt pågående arbete. Eftersom demokratin är i ständig förändring förutsätter det kontinuerlig diskussion och förhandling. Det dyker hela tiden upp nya frågor och utmaningar som gör det nödvändigt att arbeta med demokratins organisation och innehåll.

Just för att demokratin aldrig blir färdig – att vi alla hela tiden måste jobba för att behålla och utveckla demokratin så är det viktigt att vi pratar om demokratin, att vi lär oss om demokratin och att vi hjälps åt att fundera kring hur den kan bli bättre.

Material - (Demokrati) Arbete pågår

På den här webbsidan finns filmer, faktablad och två lektioner som på olika sätt hanterar dessa frågor. Du hittar innehållet genom att klicka på nedanstående knappar.

Projektgruppen bakom satsningen på demokratimässan vid Stockholms universitet, Örebros universitet och Göteborgs universitet består av följande personer:

Stockholms universitet

Professor Emerita Michele Micheletti (projektledare) vid statsvetenskapliga institutionen, docent Johan Sandahl och lektor Patrik Johansson vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Örebro universitet

Professor Maria Jansson vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ida-Maria Börjesson, projektsekreterare vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Göteborgs universitet

Universitetslektor Andreas Bågenholm och docent Anna Bendz vid statsvetenskapliga institutionen.

Projektet vill tacka de som medverkat till att producera materialet

Filminspelningar: Göteborgs universitet: Lina Persson, Medieteknik, Klas Andersson, universitetslektor, Institutionen för pedagogisk och special pedagogik; Stockholms universitet: Anna Allergren och Gunnar Zetterberg, Medieproduktion; Örebro universitet: Isabell Borgencrantz

Formgivning Vinjetten: Lina Persson, Medieteknik, Göteborgs universitet

Formgivning Faktablad: Sofie Trosell, kommunikatör, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Hemsida - Göteborgs universitet: Anna-Karin Lundell, kommunikatör, statsvetenskapliga institutionen
Hemsida - Stockholms universitet: Agnes Loman, kommunikationsavdelningen
Hemsida - Örebro universitet: Elin Sandberg och Daniel Dagernäs, Avdelningen för kommunikation och samverkan.