Lektionsbank - Demokratimässan

Här hittar du två workshoppar (lektioner) som kretsar kring demokratifrågor. Dessa är utformade av ämnesdidaktiska forskare i samarbete med statsvetare och gymnasielärare. Materialet är tillgängligt i redigeringsbara filer där du som lärare kan ändra, lägga till eller anpassa för din elevgrupp. Den första workshopen är en övning där eleverna med hjälp av en källa ska avgöra hur demokratiskt landet kan tänkas vara utifrån några givna perspektiv. Den andra workshoppen behandlar olika demokratiska dilemman som går att diskutera och komma fram till olika slutsatser kring.

Workshop 1 - Att mäta demokrati

Workshop 2 - Demokratiska dilemman