Campus totalförsvar - nytt samarbete mellan svenska lärosäten

Johan Schnürer på plats i Almedalen.

– Det krävs kompetens och kunskap för att bygga upp totalförsvaret igen. Ett strukturerat samarbete mellan svenska lärosäten kan bidra till att snabbt och resurseffektivt möta behovet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Han har tillsammans med rektorerna från Försvarshögskolan och Luleå tekniska universitet berättat om och diskuterat Campus totalförsvar i Almedalen.

Sedan hösten 2023 har rektorerna vid de tre lärosätena fört en dialog med politiker, försvars- och utbildningsdepartementen, näringsliv, civilområden och olika myndigheter.
 
Nu har de fått 6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att lägga grunden till ett så kallat nodbaserat Campus totalförsvar.
 
– Sveriges lärosäten är en resurs för forskning, utbildning och innovation med 75 000 kvalificerade medarbetare och 350 000 studenter, vars potential för totalförsvaret inte utnyttjas optimalt idag, fortsätter Johan Schnürer, som också är ordförande för Sveriges universitet- och högskoleförbunds arbetsgrupp Lärosätena och Totalförsvaret.

Alla Sveriges lärosäten ska ingå 

Campus totalförsvar ska ge utbildningar inom hela totalförsvarsområdet på grund- och avancerad nivå och som uppdragsutbildning. Målet är att alla Sveriges lärosäten ska ingå och att de ska samarbeta i grupper i ett rikstäckande nodsystem.
 
– Den geografiska spridningen blir helt avgörande för att skapa ett robust system över tid. Vi ser framför oss fem till sju större kunskapsområden, säger Johan Schnürer.
 
Campus totalförsvar kommer dessutom i nära samarbete med näringslivet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, beredskapsmyndigheter och civilområden identifiera viktiga kunskapsområden för totalförsvaret – för att sedan gå vidare med utvalda forskningsområden.
 
– Almedalen är en bra plats för att mötas och få nya intryck. Jag lyssnade på en spännande dragning av Timothy Snyder, professor vid Yale, om Rysslands och Ukrainas historia – och om Europa idag. Det satte saker i perspektiv, berättar Johan Schnürer.

Bra diskussion i seminariet 

Seminariet som han själv deltog i panelen i anordnades av Business Region Örebro och handlade om att det krävs kompetens för att bygga upp totalförsvaret igen och möta kraven från Nato.
 
– Det var en bra diskussion om en samlad kompetensförsörjning för hela systemet – men också om frågor som hur vi får fler kvinnor och flickor att intressera sig för teknik, säger Johan Schnürer.
 
Igår startade han med en frukost på temat totalförsvar ihop med representanter från många olika verksamheter som behöver bidra på olika sätt till uppbyggnaden. 
 
– Det händer mycket i mellanrummen i Almedalen – mellan seminarier och möten. Det är ett bra sätt att förstå vad som är på gång och få inspel till vår verksamhet. 

Medverkande i Business Region Örebros seminarium:
Freddy Jönsson Hanberg, Ordförande i Totalförsvarsstiftelsen, Totalförsvarsstiftelsen
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör, FMV - Försvarets materielverk
Marcus Andersson, VD, Future Place Leadership
Li Ljungberg, Näringspolitisk expert inom talangattraktion, Teknikföretagen
Helena Wäreby, Vice President, Head of HR på Business Area Dynamics, Saab
Olle Ytterberg, Senior Advisor Public Affairs, Combitech Sverige
Lena Gillström, VD, BAE Systems

Text: Linda Harradine
Foto: Marie Brodin