”Ett privilegium att få påverka EU:s framtida forskningspolitik”

En illustration med tio rutor som innehåller råd om EU:s framtida forskningspolitik.

Robert Brummer har varit med och tagit fram en vision för EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation.

Satsningar på grundforskning, tvärvetenskapliga samarbeten – och på hela spektrumet av forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Det har varit några av professor Robert Brummers hjärtefrågor i arbetet med en vision för EU:s kommande ramverk för forskning och innovation.

European University Association (EUA) är ett samarbetsorgan för universitet och högskolor i Europa. EUA har över 870 medlemmar i  49 länder och har som målsättning att påverka EU:s politik inom högre utbildning, forskning och innovation.

FP10 är EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation.

Robert Brummer är professor och vicerektor för mat och hälsa vid Örebro universitet. Han är också Sveriges representant och vice ordförande i European University Associations (EUA) expertgrupp för innovation. I den rollen har han varit med och arbetat fram EUA:s vision för FP10, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation.

– Det är ett privilegium att få vara med och påverka EU:s framtida forskningspolitik eftersom den utgör en hörnsten i hela vår forskningsaktivitet på spetsnivå – och vi vet att EU-kommissionen brukar lyssna noggrant på EUA, säger han.

Kommer påverka svenska satsningar

Även nationell forskningspolitik påverkas av hur EU väljer att utforma sina satsningar. Den reform av forskningsfinansieringen som nyligen gått ut på remiss här i Sverige är tydligt inspirerad av EU:s forskningsstruktur, berättar Robert Brummer.

– Det känns som en förmån att kunna bidra till en kunskapsbaserad positiv utveckling av samhället. För mig personligen har det också varit mycket positivt att få samarbeta i relativt små och effektiva grupper av experter som representerar sina länder – och att få stöd av ett superprofessionellt EUA-kansli.

EUA sammanfattar sina analyser och rekommendationer inför EU:s ramprogram i en vision, som finns att läsa här. Mer pengar till forskning och innovation och fler finansieringsmöjligheter för mindre samarbetsinriktade forskningsprojekt är två av de tio punkter som EUA lyfter.

En illustration med tio rutor som innehåller råd om EU:s framtida forskningspolitik.

EUA sammanfattar sina rekommendationer till EU:s ramprogram i tio punkter.


Vill öka förtroendet för vetenskap

För Robert Brummer har det varit särskilt viktigt att lyfta vikten av tvärvetenskaplig, interdisciplinär forskning för att hantera samhällsutmaningar. Han vill också se fler satsningar som innebär att hela spektrumet av forskning inom samhällsvetenskap och humaniora ska omfattas av EU:s forskningsprogram.

– Jag har också kämpat hårt för att bevaka vikten av mer grundläggande forskning – och modernisera  synen på innovation. Den linjära modellen av innovation är gammaldags och gäller inte längre, säger han.

Han vill också att EU satsar mer på forskningskommunikation, så att forskningsresultat kommer till nytta i samhället.

– Rikta programmets kapacitet så att samhällets förtroende för vetenskap stärks. Det kan vi göra genom att öka medvetenhet hos medborgare och samhället i stort av vilken roll de kan spela i vetenskapliga aktiviteter, säger Robert Brummer.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Pavel Koubek