Goda bakterier kan döda bakterier som orsakar tandlossning

Anna Svärd framför gula byggnader

Goda bakterier kan användas för att döda bakterier som orsakar parodontit, tandlossning. Det visar Anna Svärd i sin doktorsavhandling i biomedicin vid Örebro universitet.
Parodontit är vanligt och kopplas i sin tur till andra sjukdomar, bland annat Alzheimers sjukdom och diabetes.

Parodontit är en inflammation i tandköttet som kan leda till att benen i käken bryts ned och tänderna till slut lossnar. Hälften av den vuxna befolkningen har parodontit i olika stadier.

– Tandlossning länkas också till en rad andra sjukdomar som Alzheimers, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, säger Anna Svärd.

Det är viktigt att upptäcka och behandla sjukdomen i tid. Diagnostiken idag kräver undersökning och röntgen. Dagens behandling består i att ta bort plack och tandsten, och är ofta livslång. Det finns alltså ett behov av att hitta nya metoder att diagnostisera parodontit och Anna Svärd har i sina studier använt nanopartiklar av guld.

– Jag visar att nanopartiklarna av guld kan känna av små mängder av bakterier som är en vanlig orsak till parodontit. Den metoden kan alltså vara ett sätt att upptäcka sjukdomen i god tid, säger Anna Svärd.

De små guldpartiklarna upptäcker alltså parodontit i ett tidigt stadium. Anna Svärd har i en annan studie undersökt hur en peptid, plantaricin NC8αβ, från den goda bakterien Lactobacillus plantarum, verkar på en bakterie - Porphyromonas gingivalis - som är en vanlig orsak till parodontit.

– Studien visar att en särskild form av denna goda bakterie trasar sönder höljet till bakterien som orsakar tandlossning. Resultatet tyder på att det finns förutsättningar för att kunna utveckla en ny behandlingsmetod, säger Anna Svärd.

Text: Maria Elisson
Foto: Jens Tärning