Hon tillhör första kullen från Läkarprogrammet i Örebro – nu startar Nina egen vårdcentral

Nina Pasanen.

För tretton år sedan klev Nina Pasanen in på Läkarprogrammet vid Örebro universitet. Nu är hon färdig specialist och jobbar som distriktsläkare i Karlskoga. ”Jag brukar ge rådet till studenter att stanna upp och fundera över hur du hade gjort för två år sedan. Då märker du att något har hänt och att du kan känna dig tryggare i din kunskap. Jag har alltid känt mig redo för nästa steg”, säger hon.

Nina Pasanen är en av de första läkarstudenter som tagit examen vid Örebro universitet. Nu är hon färdig distriktsläkare – och startar egen vårdcentral i Karlskoga.
– Jag kan inte tänka mig ett roligare jobb – jag lär mig något nytt varje dag, säger hon.

Försökskaniner, pionjärer – eller till och med legender. Den första kullen läkarstudenter från Örebro universitet har haft ögonen på sig redan från start.

– Vi har blivit väldigt väl mottaga, både under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och senare under allmäntjänstgöringen (AT) och specialisttjänstgöringen (ST). Många har varit nyfikna och positiva – när vi kom till Värmland på VFU första gången var det tårta och fest, berättar Nina Pasanen.

Värdefullt att möta patienter tidigt

Att studenterna får vara ute på praktik redan under första terminen är unikt för Läkarprogrammet vid Örebro universitet. Nina Pasanen berättar att det fanns en skepsis, framför allt från andra lärosäten. Men hon tycker att upplägget är ett framgångskoncept.

– Det finns ett stort värde i att redan tidigt få möta patienter och se sjukvårdsmiljön. Det gjorde också att vi hade något att relatera den teoretiska kunskapen till, säger hon.

Även upplägget med återkommande teman som fördjupas och byggs på för varje termin, som kännetecknar Läkarprogrammet vid Örebro universitet, har varit lyckat, enligt Nina Pasanen.

– Som studenter ute på VFU fick vi ofta höra att vi hade en bredd i tänkandet och en förmåga att sätta saker i ett sammanhang. Det ser jag också hos de läkarstudenter som jag handleder idag. Det finns ett gott kliniskt tänkande som är utmärkande för studenter från Örebro universitet. Utbildningen ger en väldigt bra grund att stå på.

Upptäckte tjusningen med primärvården

Nina Pasanen har jobbat på Baggängens vårdcentral i sju år. Men att hon skulle bli distriktsläkare var inte självklart. Egentligen hade hon valt bort både opererande specialiteter och primärvården.

– Efter fyra månader under min AT här på Baggängen började jag förstå tjusningen med primärvården. Det föll på plats, nästan dag för dag, att det här är givande, långsiktigt roligt och väldigt stimulerande.

Som distriktsläkare har du stor frihet att göra individuella bedömningar, menar Nina Pasanen. Du lär också känna dina patienter, eftersom de kommer tillbaka till dig.

– Du är dina patienters fasta punkt, vilket känns fint. Och sedan är det bredden. Inom primärvården får man göra allt – och jag lär mig fortfarande något nytt varje dag. Idag kan jag inte tänka mig att göra något annat, säger Nina Pasanen.

Startar privat vårdcentral i Karlskoga

Till sommaren väntar nya utmaningar. Mitt inne i Karlskoga öppnar Nina Pasanen tillsammans med två kollegor en privat vårdcentral i Praktikertjänsts regi, knutna till regionens vårdval. Förutom läkare kommer det också att finnas barnavårdscentral, mödravårdscentral och rehab.

– Jag trivs jättebra här på Baggängens vårdcentral, men att få vara med och skapa en arbetsgrupp och bygga upp något nytt tillsammans är en chans jag inte kan säga nej till. Det ska bli väldigt kul. Och vi har en jättebra dialog med regionen.  

Hur har det varit att tillhöra första kullen läkare från Örebro universitet?

– En del har kallat oss försökskaniner, andra pionjärer eller till och med legender. Jag tycker nästan bara att det har varit positivt att vara först. Det fanns en tydlig plan för oss och jag tror ingen upplevde inte att man testade saker på oss. Samtidigt också fanns det en lyhördhet och korta beslutsvägar för justeringar. Vi har haft stort inflytande, säger Nina Pasanen.

Första kullen läkare från Örebro universitet

2011 klev de in på universitetet, 2016 tog de läkarexamen och nu har de första läkarna som fått sin utbildning vid Örebro universitet lagt både allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring bakom sig. Hittills har över 800 läkare examinerats och nästan 400 har fått läkarlegitimation.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Anna Lorentzon