This page in English

Internationell kurs i historia lockar studenter till Örebro

Kursens lärare tillsammans med 40 internationella studenter från Tyskland, Spanien, Tjeckien och Frankrike.

Kursens lärare tillsammans med 40 internationella studenter från Tyskland, Spanien, Tjeckien och Frankrike.

Närmare 40 internationella studenter var på plats i Örebro för att delta i kursen om historiska berättelser i Europa – ett samarbete mellan fyra NEOLAiA-lärosäten, koordinerat av Örebro universitet.
– Det har varit en fantastisk upplevelse att träffa nya kollegor och dela våra tankar om hur vi skriver och analyserar historia nuförtiden, säger Josué García Veiga, doktorand från Bielefeld University i Tyskland.

Kursen i historia "From National to Global Dynamics: Deconstructing Historical Narratives in 19th and 20th Century Europe" är ett samarbete mellan Örebro universitet och tre andra NEOLAiA-universitet: Bielefeld University, University of Ostrava och University of Tours.
Den ges på avancerad nivå och är en så kallad BIP-kurs (Blended Intensive Programmes) där man kombinerar digitalt lärande med studier på plats i ett europeiskt land.

– Vi hade hoppats på att kunna locka en del historiestudenter, men vi var inte beredda på ett så stort intresse säger, Izabela Dahl, universitetslektor i historia vid Örebro universitet och kursansvarig.  

Internationella perspektiv

Idén till att starta gemensamma kurser i historia på avancerad nivå föddes redan för två år sedan. Sedan dess har historieforskarna från de fyra lärosätena arbetat med att forma kursen – med målet att bidra till en internationell dimension eftersom historieskrivningar ofta sker inom nationella ramar.

I Örebro har studenterna bland annat arbetat med texter skrivna av historiker från tre länder: Tyskland, Frankrike och Sverige. Den historiska texten från Sverige handlade om skildringar av Karl XII och frihetstiden. Studenterna har också berört tjeckisk politisk historia.

– Kursen handlar om att dekonstruera nationella berättelser och gå bortom dem, vilket är mycket relevant för min forskning och anledningen till att jag sökte kursen, säger Josué García Veiga.

Josué García VeigaJosué García Veiga.

– Innehållet var mycket intressant och det gav mig möjlighet att utöka mina kunskaper om historiografi och nya metoder kopplade till det. Under veckan i Örebro träffade jag nya kollegor från andra länder och olika discipliner vilket var väldigt inspirerande, säger Kateřina Lančová, doktorand i historia vid University of Ostrava.

Veckan i Örebro avslutades med en diskussion om framväxten av ett ökat europeiskt samarbete efter andra världskriget och studenterna fick också besöka Alfred Nobels hem i Karlskoga.

– Veckan i Örebro har gått över förväntan bra. Studenterna har varit väldigt engagerade och arbetat på ett utmärkt sätt i sina grupper, säger Patrik Winton, ämnesansvarig och en av kursens lärare. 

Lärarna-bip-720.jpgKursens lärare: Bettina Brandt, Bielefeld University, Izabela Dahl och Patrik Winton, Örebro universitet, Guia Migani, University of Tours och Andrea Pokludová, University of Ostrava.

Nästa kursomgång i Tours

Tack vare det stora intresset för kursen har arbetet med att planera nästa kursomgång redan startat. Tanken är att de fyra NEOLAiA-lärosätena ska turas om att anordna kursen och nästa gång är det Tours tur. Det finns också planer på att ge en BIP-kurs i historiedidaktik som kommer att hållas i Ostrava.

– Jag är så glad att vi har lyckats etablera en ny form av undervisning inom historieämnet. Nu ska vi samla in feedback från studenterna och se hur vi kan göra kursen ännu bättre, säger Izabela Dahl.

Vilka utmaningar har ni stött på i arbetet med att planera kursen?

– Det har varit en utmaning att uppfylla alla krav och lärandemål knutna till både avancerad nivå och forskarnivå i de olika länderna. Dessutom kommer vi från olika undervisningskulturer och vi i lärargruppen har arbetat hårt för att hitta en gemensam linje i genomförandet av kursen, säger Izabela Dahl.

Vad tar du med dig från kursen?

Gabriela Škorníková.

Gabriela Škorníková.

 

– Det jag och mina kollegor tar med oss är bekräftelsen på att våra metoder och sätt att tänka kan skilja sig från våra kollegor i Tyskland, Spanien, Frankrike och Sverige, men de är definitivt inte mindre giltiga, säger Gabriela Škorníková, doktorand i historia vid Ostrava University.

 

Kateřina Lančová,

Kateřina Lančová.


– Jag har fått ny kunskap om ämnet och metodologier som är viktiga för att studera historia och kontakter med människor från universitet i Sverige, Spanien, Frankrike och Tyskland. Och även inspiration från Örebro universitet och minnen från resan i Sverige, Kateřina Lančová, doktorand i historia vid University of Ostrava.

 Text: Jasenka Dobric
Foto: Ingela Abramsson

Om Blended Intensive Programmes inom NEOLAiA

BIP står för Blended Intensive Programmes och är ett nytt format för Erasmus+-mobilitet där man kombinerar digitalt lärande med utbildning på plats.

Kursen "From National to Global Dynamics: Deconstructing Historical Narratives in 19th and 20th Century Europe" lockade 40 internationella studenter från Tyskland, Spanien, Tjeckien och Frankrike.

Ett krav är att Blended Intensive Programmes ska ges i samarbete med minst två andra europeiska universitet. Kurserna ska också kombinera både undervisning på plats och online. Lärare som är intresserade av att anordna BIP eller veta mer kan kontakta Pia.Bro-Nygardhs@oru.se, projektledare på Ledningsstaben som jobbar med internationalisering.