Medborgarråd om klimatet: ”Det finns en vilja att förändra”

Hela medborgarrådet samlat.

Medborgarrådet med Sara Bronner i spetsen som modererade dagen.

Hyr ut takyta för solceller, premiera återbruk och bygg pendlarparkeringar är tre av de tolv rekommendationer som lämnades över till politiker i Örebro kommun från helgens medborgarråd på Örebro universitet.
– Det är det tredje medborgarrådet i Sverige om klimatet och jag tror att det behövs fler. Medborgarna är fler än de som skriker högt på internet, säger Malin Green, en av deltagarna.

Läs mer om forskningen om medborgarråd: "Idealet är att det ska vara ett mikrokosmos"

Här hittar du alla rekommendationer från medborgarrådet

I helgen träffades ett 40-tal Örebroare i ett medborgarråd för att ta fram 12 rekommendationer för ett klimatsmartare Örebro.
 
– Man borde växla upp detta. Politikerna får input från oss. Det är direkt demokrati, säger Murat Alp.
 
Adam Gullberg håller med.
 
– Ett snäpp upp i demokratiprocessen att vi får komma till tals inför de styrande politikerna.

Murat Asp, Malin Green och Adam Gullberg var med i var sin grupp.

Murat Asp, Malin Green och Adam Gullberg var med i var sin temagrupp.

Deltagarna var indelade i fyra temagrupper: energi, byggnation, mobilitet och konsumtion. Fyra teman som stämmer överens med de prioriteringar som Örebro kommun har i sin klimat- och hållbarhetsstrategi och som är stora utsläppsområden.
 
Utmaningen för rådet var dubbel. Dels måste man lära sig mer om områdena för att kunna ge bra rekommendationer, dels måste man förstå vad kommunen kan göra. Därför inleddes första dagen med information och varje grupp fick hjälp av en expert på området och en moderator.

Martin Karlsson

Martin Karlsson

– Vi ville att tröskeln för att vara med skulle vara låg. Deltagarna har haft tillgång till information på en hemsida men det fanns alltså inget krav på förberedelse, säger Martin Karlsson, forskare i statskunskap på Örebro universitet.

Prioriteringar och rättvisa 

Andra dagen handlade om att göra prioriteringar och ta ställning till frågor om rättvisa kring omställningen. Rekommendationerna kan få positiva eller negativa konsekvenser för olika människor.
 
– I vår grupp var det ganska samstämmigt. Men vissa förslag fick inte lika många röster, säger Murat Alp.
 
– Det var samma hos oss. Vi var ganska överens men det var någon som ofta inte fick igenom hela sin vilja. Det blev punkter som försvann. Det var demokratiska beslut precis som det ska vara, säger Adam Gullberg.
 
– Det började spetsa till på slutet i vår grupp men då hann vi inte skruva på förslagen. Det var för lite tid kvar. Det gjorde att förslagen från vår grupp blev för tama, säger Malin Green.
 
Hon tror att mer tid hade varit bra – gärna en hel dag till.
 
– Men det ska vägas mot att en helg ändå är mycket tid. Ingen grupp var färdig när det var dags för rast. De fick dra ut oss och samtalen fortsatte på rasterna, fortsätter hon.

Mäta stödet för rekommendationerna 

Varje grupp fick lägga fram tre förslag till omröstning. När hela medborgarrådet röstade på de olika rekommendationerna handlade det inte om att säga ja eller nej utan att mäta vilket stöd de har i medborgarrådet.
 
– Det ger politikerna, som tar emot rekommendationerna, en idé om hur starkt stödet är för de olika rekommendationerna, säger Martin Karlsson.
                                                           
Den fråga som väckte mest debatt var frågan om parkering – att Örebro kommun ska se över arbetet med bilparkering och parkeringsavgifter. Förslaget innehöll en app som synliggör lediga parkeringsplatser i staden och ett system där parkeringsavgiften differentieras utifrån boende och tid.
 
Helgen avslutades med att rekommendationerna lämnades över till lokala politiker som fick kommentera de olika förslagen i en paneldebatt.
 
– Jag vill inte att de hör av sig och berättar vad de ska göra eller vad de har gjort. Jag vill se verkstad – resultat. Jag skulle vilja se att det finns en pendlarparkering helt plötsligt med cykelställ på. Eller en marknadsplats för att hyra solpaneler på någons tak. Det vore tokfränt, säger Adam Gullberg.

De kommer göra det enkla 

– Men jag är inte så säker på att det kommer hända så mycket. Jag tror mindre än 25 procent kommer genomföras, säger Adam Gullberg.
 
– Jag tror att de kommer göra det enkla, men inte det som kostar. Kan man kombinera ekonomiskt intresse och klimatpolitik då är det enklare att genomföra. Men står de emot varandra kan effekten bli att politikerna backar, säger Murat Alp och fortsätter: 
 
– Jag hoppas att återbruket av byggmaterial kommer få en app.
 
– Det finns en vilja att förändra. Vi hade behövt lite mer tid i gruppen och med experterna för att komma längre med hur men jag hoppas att politikerna tar med sig att alla ville förbättra klimatpolitiken och att det är en viktig fråga, säger Malin Green.
 
Alla tre tycker att det var en bra chans att påverka och de hoppas på att fler får möjligheten att delta. En helg med positiv stämning, bra diskussioner och en vilja att förändra. Moderatorerna och experterna var uppskattade.
 
– Om politikerna släpper fram våra förslag och det sprids i media och i andra forum - då kommer fler få upp ögonen för detta och prioritera att vara med, säger Murat Alp.
 
– Det var häftigt. Jag har lärt mig jättemycket, säger Adam Gullberg.

Anna Ekström.

Anna Ekström, C, ordförande i kommunens hållbarhetsutskott


– Vi tänker ganska lika: politiker och medborgarrådet. Vi fick bra tips och råd inom flera områden, säger Anna Ekström, C, ordförande i kommunens hållbarhetsutskott.
 
– Jag tar med mig att vi ska ställa höga krav inom upphandling för att nå våra klimatmål.  Vi jobbar hårt med det men ibland krockar det ekonomiska med höga klimatmål. Jag är mån om att klimatmålen ibland får kosta och medborgarrådet var tydliga med att det ska vara vår högsta prio och vi måste öka takten, säger Anna Ekström.
 
– Det här är första gången vi deltar i ett medborgarråd. Vi måste fundera över hur vi ska återkoppla. Det är viktigt, säger Anna Ekström.

Medborgarrådet i Örebro arrangerade av Örebro kommun och Örebro universitet.
 
Örebro kommun är en av 23 städer som tillsammans med myndigheter utgör ” Viable cities”, en nationell satsning med uppdraget att verka för en snabbare omställning för ”klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”.
 
I Sverige har vi inte haft några medborgarråd om klimatet förrän i år – och nu har det varit tre under våren. Två lokala – ett i Örebro och ett i Göteborg – inom projektet Viable Cities med finansiering från Energimyndigheten. Dessutom har det varit ett nationellt medborgarråd om klimatet i ett projekt som heter Fairtrans.  

Text: Linda Harradine
Foto: Linda Harradine